Music Lab

AMV / Music Lab

GEZOCHT!
Jonge onderzoekers (m/v)
voor het Music Lab!
Geef je gauw op!

Meteen naar inschrijven

In het Music Lab maak je in 15 weken kennis met  allerlei muziekinstrumenten en muziekstijlen. 
Let op: Deze cursus is voor kinderen die niet willen stilzitten en luisteren, maar die muziek willen maken en ontdekken! 

Wat gaan we doen?

We gaan op onderzoek uit in de wonderlijke wereld van muziek! Dit doe je door verschillende instrumenten te onderzoeken en uit te proberen. Je ontdekt hoe je samen muziek kunt maken, schrijven, verzinnen en uitvoeren! Je leert heel veel verschillende liedjes en we zoeken uit wat je daar muzikaal allemaal mee kan doen. Daarnaast maak je ook deel uit van het Music Lab-orkest om echt te ontdekken hoe het is om samen muziek te maken!

Om Music Lab onderzoeker te worden moet je aan de volgende eisen voldoen:
√    Je bent tussen de 6 en 12 jaar oud
√    Je houdt van nieuwe dingen ontdekken en onderzoeken
√    Je houdt van muziek
√    Je wilt graag alle instrumenten die op de muziekschool zijn uitproberen.
√    Je wilt graag muziek maken en zingen
√    Je kunt zelfstandig lezen

Voldoe jij aan deze eisen? Geef je dan snel op voor de cursus Music Lab!

Lesmoment

Deelname kost €55,00 voor 15 lessen en er zijn twee groepen bij Music Lab. Er wordt op maandag lesgegeven van 15.45 tot 16.30 uur en van 16.45 tot 17.30 uur.  De lessen starten weer op maandag 5 februari 2024, maar beide groepen zitten vol. 

 

De eerstvolgende start is weer in september 2024.

Cursusaanbod

6-12 jaar
Korte cursussen
Liever eerst een proefles?
Naam

Zit er geen passende les bij?

Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Docenten die deze cursus geven

Nadja Spooren

Nadja Spooren is onze docente panfluit. Ze verzorgt vanuit haar specialisaties in muziek met jonge kinderen ook de...

 
 
 

Voor de ouders

Op een speelse manier leert uw kind verschillende instrumenten en muziekstijlen (her)kennen, zingen, componeren, improviseren en samenspelen. Ook wordt een basis meegegeven op het gebied van noten lezen.

De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van “experimenteren en ervaren”. Uw kind gaat in de lessen zelf op ontdekkingstocht en vormt uiteindelijk zelf een mening en beeld over muziek en muziekinstrumenten. Daarnaast krijgen zij een goede muzikale basis mee die in instrumentale lessen van pas komt. Deze cursus is zeer geschikt voor kinderen die graag met muziek bezig zijn, maar die nog niet weten welk instrument ze willen gaan spelen. Music Lab is de vervanger van AMV (Algemene Muzikale Vorming).

Gerelateerde cursussen

Muziek op Schoot
AMV / Music Lab
Muziek op schoot
Jonge kinderen

0 - 6 jaar

Hoorn
Hoorn
Kinderen

6 - 12 jaar

Jongeren

13 - 20 jaar

Volwassenen

21+ jaar

FAQ

Aan het eind van het cursusjaar hoef jij je niet uit te schrijven als je een korte cursus volgt (deze telt 17 of minder lessen). Als je een jaarcursus volgt (18 of 37 lessen*) en je wilt stoppen, dan is het noodzakelijk om je uit te schrijven. Dit dient schriftelijk te gebeuren te voor 1 juni, en met opgaaf van reden, en dit schrijven moet gericht zijn aan de administratie. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail. De docent inlichten is niet voldoende.

Als de administratie niet geïnformeerd wordt over het beëindigen van een cursus, sta je voor het volgende cursusjaar weer automatisch ingeschreven. Als jij je uitschrijft na 1 juni wordt €10 aan administratiekosten in rekening gebracht, vanwege extra administratieve werkzaamheden.

* Ook als je later in het cursusjaar bent gestart met de jaarcursus, en je minder dan 18 lessen volgt, is dit van toepassing. 

De vermelde bedragen gelden voor één cursusjaar. Voor jaarcursussen (van 18 of 37 lessen) geldt dat de inschrijving is voor de duur van het cursusjaar. Uitschrijven kan per einde cursusjaar en vanaf de 13e maand van de inschrijving geldt een opzegtermijn van een maand. 

Inschrijvingen voor een jaarcursus (18 of 37 lessen) worden automatisch verlengd voor het nieuwe cursusjaar, tenzij jij je uitschrijft. In het voorjaar ontvang je een schrijven met daarin informatie omtrent de inschrijving voor het volgende cursusjaar. Uitschrijvingen dienen voor 1 juni schriftelijk, en met opgaaf van reden, aan de administratie van De Muzen te worden doorgegeven. Als jij je later uitschrijft, wordt €10 aan administratiekosten in rekening gebracht, vanwege extra administratieve werkzaamheden.

Bij korte cursussen ben je alleen ingeschreven gedurende de looptijd van de cursus. Uitschrijven is hierbij niet nodig. Voor een verlenging van de cursus of het volgen van een nieuwe cursus is een nieuwe inschrijving noodzakelijk! Tussentijds uitschrijven bij een korte cursus is niet mogelijk. Korte cursussen zijn cursussen met minder dan 16 lessen.