FAQ

Inschrijven

Dat kan op deze website. Je kunt de betreffende cursus via ons menu opzoeken en kies in het cursusaanbod de cursus waar jij je voor wilt inschrijven. De inschrijving komt dan automatisch binnen bij de administratie. Inschrijven kan natuurlijk ook nog middels een papieren inschrijfformulier. Deze vind je bij de balie van Spectrum.

De vermelde bedragen gelden voor één cursusjaar. Voor jaarcursussen (van 18 of 37 lessen) geldt dat de inschrijving is voor de duur van het cursusjaar. Uitschrijven kan per einde cursusjaar en vanaf de 13e maand van de inschrijving geldt een opzegtermijn van een maand. 

Inschrijvingen voor een jaarcursus (18 of 37 lessen) worden automatisch verlengd voor het nieuwe cursusjaar, tenzij jij je uitschrijft. In het voorjaar ontvang je een schrijven met daarin informatie omtrent de inschrijving voor het volgende cursusjaar. Uitschrijvingen dienen voor 1 juni schriftelijk, en met opgaaf van reden, aan de administratie van De Muzen te worden doorgegeven. Als jij je later uitschrijft, wordt €10 aan administratiekosten in rekening gebracht, vanwege extra administratieve werkzaamheden.

Bij korte cursussen ben je alleen ingeschreven gedurende de looptijd van de cursus. Uitschrijven is hierbij niet nodig. Voor een verlenging van de cursus of het volgen van een nieuwe cursus is een nieuwe inschrijving noodzakelijk! Tussentijds uitschrijven bij een korte cursus is niet mogelijk. Korte cursussen zijn cursussen met minder dan 16 lessen. 

Als je niet wekelijks of 2-wekelijks les kunt of wilt volgen, biedt de strippenkaart uitkomst. Met een strippenkaart worden de lessen tussen leerling en docent afgesproken op een moment dat zowel de leerling als de docent uitkomt. De knipkaart is verkrijgbaar voor leerlingen vanaf 13 jaar. Er bestaat een knipkaart voor 5 en 10 individuele lessen. De knipkaart kan overigens niet gebruikt worden voor dans- en theaterlessen.

De lessen van een strippenkaart zijn enkel geldig in het geldende cursusjaar (september tot en met juli). Als het einde van het cursusjaar nadert en het lukt niet meer om 5 lessen te volgen, neem dan gerust contact op met de administratie zodat we samen kunnen kijken naar een goede oplossing (bijvoorbeeld een eindejaarskaart van 1, 2 of 3 lessen).

 

 

 

 

 

De lessen van een strippenkaart zijn enkel geldig in het geldende cursusjaar (september tot en met juli). Als het einde van het cursusjaar nadert en het lukt niet meer om 5 lessen te volgen, neem dan gerust contact op met de administratie zodat we samen kunnen kijken naar een goede oplossing (bijvoorbeeld een eindejaarskaart van 1, 2 of 3 lessen).

De lessen van een strippenkaart en eindejaarskaart kunnen niet meegenomen worden naar het volgende cursusjaar.

 

 

 

 

Aan het eind van het cursusjaar hoef jij je niet uit te schrijven als je een korte cursus volgt (deze telt 17 of minder lessen). Als je een jaarcursus volgt (18 of 37 lessen*) en je wilt stoppen, dan is het noodzakelijk om je uit te schrijven. Dit dient schriftelijk te gebeuren te voor 1 juni, en met opgaaf van reden, en dit schrijven moet gericht zijn aan de administratie. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail. De docent inlichten is niet voldoende.

Als de administratie niet geïnformeerd wordt over het beëindigen van een cursus, sta je voor het volgende cursusjaar weer automatisch ingeschreven. Als jij je uitschrijft na 1 juni wordt €10 aan administratiekosten in rekening gebracht, vanwege extra administratieve werkzaamheden.

* Ook als je later in het cursusjaar bent gestart met de jaarcursus, en je minder dan 18 lessen volgt, is dit van toepassing. 

Voor leerlingen die lid zijn van Harmonie Caecilia bestaat een speciaal lestarief. Het gaat daarbij om de volgende instrumentale lessen: dwarsfluit, euphonium, hobo, klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone en trompet. De inschrijvingen voor deze lessen verlopen via de harmonie. 

Cursussen

Het verschilt per inschrijving wanneer begonnen kan worden met het volgen van lessen.

Bij een inschrijving voor een ensemble, dans- of theatercursus sluit een medewerker van de administratie of de docent met je kort wanneer je kunt starten. Bij inschrijving voor een instrumentale of vocale cursus is het moment van starten afhankelijk van de mogelijkheden binnen het rooster van de betreffende docent(en). Na inschrijving neemt een docent binnen twee weken contact op. 

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij over een eigen studie-instrument beschikken. Als je geen eigen instrument hebt, bestaat de mogelijkheid om een instrument bij De Muzen te lenen (dit is helaas niet voor alle instrumenten mogelijk). Meer informatie over het lenen van instrumenten, is te vinden op de pagina Uitleen van instrumenten.

De aanschaf van studieboeken, een standaard of ander studie-materiaal komt voor hun eigen rekening. Ook voor het volgen van theorielessen en het spelen in ensembles worden bijkomende kosten berekend. Bij onze toneel- en musicalcursussen gaat het om een bedrag aan materiaalkosten. Dit bedrag verschilt per cursus en kan contant aan de docent worden gegeven. Bij onze danscursussen is de aanschaf van passende danskleding voor eigen rekening. 

 

Het is mogelijk om een gratis proefles te volgen bij zowel dans, muziek als theater. Er kan per instrument, dansvorm of theatercursus één gratis proefles gevolgd worden. Wel is het mogelijk om nog een tweede gratis proefles op een ander instrument te volgen, of bij een andere dans- of theatergroep. Het is niet mogelijk om in één cursusjaar meer dan twee gratis proeflessen te volgen.

Bij de zang- en instrumentale cursussen is het wel mogelijk om na een proefles eerst te kiezen voor een kennismakingscursus, voor over te gaan tot inschrijven voor een jaarcursus.

Het aanvragen van een gratis proefles kan via de betreffende cursuspagina.

Het verschilt per instrument of zangvorm of er een wachtlijst is. Het is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden binnen de roosters van onze docenten. Na inschrijving neemt een van onze docenten binnen twee weken contact met je op. 

Bij inschrijving voor een dans- of theatercursus hoor je via de cursistenadministratie of je kunt beginnen met de lessen of dat er een wachtlijst is. Voor de dans- en theatercursussen geldt ook dat op de cursuspagina's op deze website vermeld staat of er voor een bepaalde groep een wachtlijst is.

Als je les volgt bij De Muzen is het wel noodzakelijk een instrument te hebben om thuis op te oefenen. De Muzen heeft instrumenten beschikbaar die tegen een schappelijke vergoeding geleend kunnen worden (geldt niet voor alle instrumenten) of de docent kan jou informeren waar je het beste terecht kunt voor de koop of huur van een instrument.

Meer informatie over de uitleen van instrumenten is te vinden via de pagina Uitleen van instrumenten. De prijzen van de cursussen zijn exclusief de eventuele kosten voor het lenen van een instrument.

Bij ziekte of verhindering word je verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan De Muzen. Dit kan je rechtstreeks aan je docent doorgeven, of door telefonisch contact met De Muzen op te nemen via 0318-550646. Verwacht je door omstandigheden voor langere tijd geen les te kunnen volgen, neem dan contact op met de cursistenadministratie.

Bij ziekte van een docent brengen wij de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Voor meer informatie zie ook het Algemeen Reglement.

Tijdens officiële schoolvakanties en feestdagen is De Muzen gesloten. Wij volgen de schoolvakanties van de basisscholen/voortgezet onderwijs in de regio Midden Nederland. Ook de administratie is in de vakanties afwezig. Wanneer de vakanties zijn, vind je op de pagina Schoolvakanties.

Elke leerling tot 12 jaar (muziek en vocaal onderwijs) krijgt twee keer per jaar een beoordelingsrapport uitgereikt. Het rapport geeft inzicht in de technische en muzikale vorderingen van de leerling. Eenmaal per jaar worden leerlingen die daaraan toe zijn, getoetst op A, B, C en D-niveau. De docent(e) bepaalt op welk niveau de leerling speelt en geeft de leerling op voor het examen. De examens vinden plaats in de speciale examenweek.

De leerlingen die het A, B, C of D examen afleggen kunnen hiervoor eerst theorielessen volgen. In deze lessen wordt de examenstof behandeld van het betreffende niveau. Na afloop van deze lessen wordt, voor het praktische examen, een schriftelijk theorie-examen afgenomen. De theorielessen starten in januari, de theorie-examens vinden in april plaats. 

Rapport dansen
Ook aan leerlingen die een danscursus volgen wordt een rapport uitgereikt. Dit gebeurt twee keer per jaar: voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. Op het rapport wordt melding gemaakt van de vorderingen op het gebied van techniek, belangstelling, muzikaliteit, presentatie en dansgevoel. Het dansrapport is voor leerlingen tot 12 jaar.

Er gelden bij onze danscursussen dansvoorschriften. De voorschriften per cursus zijn te vinden op de cursuspagina, in het blok met cursusaanbod. De voorschriften vind je dan onder de 'meer info' knop. Alleen bij Dreumesdans en de instroomgroep zijn er geen kledingvoorschriften. 

​​​​​We beseffen in deze situatie dat maatwerk nodig kan zijn. Overleg eerst met je docent over de mogelijkheden. Kom je er samen niet uit, neem dan gerust contact op met de administratie via info@demuzen.nl.

Betaling

De Muzen werkt met een systeem van (gespreide) betaling tot maximaal 6 termijnen. De gespreide betaling is alleen mogelijk bij betaling per automatisch incasso;

  • bedragen tot en met € 100,- in 1 termijn;
  • bedragen van € 101 tot en met € 250 in 2 termijnen;
  • bedragen van € 251 en hoger in 6 termijnen.

Bij gespreide betaling worden de cursusgelden op vaste data afgeschreven. Dit is altijd rond de laatste werkdag van de maand. Indien het aantal termijnen passend bij het cursusbedrag niet meer haalbaar is binnen het cursusjaar, wordt het bedrag geïncasseerd over het nog aantal beschikbare termijnen.

Jazeker, De Muzen kent gezinskorting. Een korting wordt verleend op het geldende cursustarief van 5 procent voor het tweede kind, 10 procent voor het derde kind en 15 procent vanaf het vierde kind uit één gezin. De korting is alleen van toepassing op de jaarcursus van het instrumentaal of vocaal onderwijs (37 of 18 lessen). Bij later instromen is de gezinskorting niet van toepassing. De kortingen worden berekend op basis van de cursustarieven, de grootste korting gaat over het laagste tarief.  

Als voorwaarde wordt de factuur naar één debiteur gestuurd. Daarnaast is de korting van toepassing op één jaarcursus per kind. De korting geldt niet voor leerlingen van 21 jaar en ouder. Ook is het niet van toepassing voor het kort aanbod en speciale productiegroepen, bijvoorbeeld ensembles en de Talentenklas.

Het is mogelijk om voor de muziek-, dans- en theaterlessen van De Muzen subsidie via het Jeugdfonds Cultuur aan te vragen. Het Jeugdfonds cultuur ondersteunt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar niet genoeg geld is voor cultuurlessen en materialen. Alle informatie over het Jeugdfonds Cultuur is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/.

Je kunt ook contact opnemen met Sonja Brouwer. Zij is intermediair namens het jeugdfonds.

Veenendaal Pas

Ook kan je bij De Muzen betalen met de Veenendaal Pas (en Cunera Pas en Grebbe Pas). Heb je hier vragen over, neem dan contact op via info@demuzen.nl

Bent u 21 jaar of ouder, dan geldt voor dans, instrumentaal en vocaal onderwijs een toeslag van het geldende BTW-tarief. 21% BTW is al in de cursusprijzen doorberekend.

Overig

De Muzen is gesloten tijdens de officiële vakanties, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. De data vindt u op de pagina Schoolvakanties.

Muziekschool de Muzen heeft in verband met de nieuwe privacywet (AVG) een aantal aanpassingen gedaan. Alle informatie hierover kunt u vinden op de pagina Privacy Statement.

Het is mogelijk om bij De Muzen te repeteren. Hiervoor heeft De Muzen voor eigen leerlingen een zogeheten Studeerkaart. Kijk voor alle mogelijkheden op de pagina over de Studeerkaart. Ook als je geen les volgt bij De Muzen, kan je hier gebruik van maken. 

De Studeerkaart is alleen te gebruiken voor individuele repetitiemomenten. Wil je weten welke mogelijkheden er zijn als je als bandje of ensemble wilt huren, neem dan contact op met Clemens Rosmulder.

Wil je iemand een muziek- of zangles cadeau doen, dan kan dat bijvoorbeeld via de cadeaubon. Deze bon is er voor elk instrument en elke zangvorm in ons aanbod. De cadeaubon is voor alle leeftijden (wel wordt rekening gehouden met de minimale leeftijd per instrument) en geeft recht op 30 minuten individueel les. 

Er kunnen per instrument of zangvorm twee cadeaubonnen per cursusjaar afgenomen worden. Gaat het om meer lessen als cadeau, dan kijken we graag mee naar de alternatieven. De cadeaubon kan niet gebruikt worden als aanvulling op de reguliere lessen. 

Wil je meer informatie hebben over een cadeaubon, of wil je hem aanvragen, neem dan contact op met de cursistenadministratie.

 

Ondanks de inzet van zowel organisatie als docenten kan het voorkomen dat u een klacht heeft over De Muzen. Wanneer dit de lessen betreft, dan geldt de volgende procedure:
•klacht melden bij docent en samen proberen tot een oplossing te komen;
•een brief sturen naar de directie wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld door de docent(e);
•een brief sturen aan de Raad van Toezicht van De Muzen wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld door de directie.

Heeft u een klacht over andere zaken op De Muzen, dan kunt u direct een brief sturen ter attentie van directeur Clemens Rosmulder. Wordt deze klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u een brief sturen aan de Raad van Toezicht van De Muzen.

Het is ook voor leerlingen buiten Veenendaal mogelijk om muzieklessen te volgen bij De Muzen. Je bent van harte welkom! 

Het is mogelijk om een ruimte te huren in Spectrum. Neem contact op met Clemens Rosmulder voor de mogelijkheden. 

Wanneer u een activiteit van een organisatie wilt opluisteren met een stuk muziek, dan kunt u hiervoor ensembles van De Muzen benaderen. Te denken valt hierbij aan kerstuitvoeringen in verzorgings- en bejaardentehuizen, optredens rond feestdagen voor winkeliersverenigingen, ondersteuning van festiviteiten als Koningsdag en Open Monumentendag. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@demuzen.nl. Wilt u dan in de mail vermelden wanneer uw activiteit plaatsvindt en wat u verwacht van een optreden? 

Zit jouw vraag er niet bij?

Stuur ons een mailtje of bel ons, dan kunnen we je vraag alsnog beantwoorden!