Uitleen van instrumenten

Het is mogelijk om bij De Muzen een instrument te lenen als je zelf (nog) geen instrument bezit. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten als je een instrument leent of wilt lenen.

De Muzen heeft niet voor alle instrumenten een leeninstrument beschikbaar. Als jouw instrument ontbreekt in onderstaand rijtje, neem dan contact op met de docent om te informeren over welke mogelijkheden er zijn en waar je terecht kunt voor het huren van een instrument.

Kosten uitleen

Aan het lenen van instrumenten zijn kosten verbonden. Er wordt op basis van 52 weken gefactureerd. Dit is transparant en het vraagt minder administratieve handelingen voor de administratie én de cursist. Het is mogelijk om tijdens een leenperiode een instrument weer in te leveren. Te veel betaalde kosten worden dan gecrediteerd.

De kosten per instrument zijn als volgt. Welke maat van het instrument het beste bij jou past, wordt bepaald door de docent.

Peuter- en kleutercursus viool

Bij de peuter- en kleutercursus viool worden bij de eerste serie van 10 lessen geen kosten in rekening gebracht voor het lenen van een klein viooltje. Vanaf de tweede serie lessen worden deze kosten, à € 40,00 voor 10 lessen, voor het leeninstrument wel in rekening gebracht. 

Tarieven huurinstrumenten 2023-2024

Wij hebben geen elektrische gitaren, drumstellen en piano's in de verhuur. Wel kan via een zogeheten Studeerkaart gebruik gemaakt worden van piano's en drumstellen die in Spectrum staan. Kijk op de pagina van de Studeerkaart voor alle informatie hierover.

Instrument

per week

per jaar (52 wkn)

Accordeon

€ 3,75

 € 195,00

Blokfluit

€ 1,54

 nvt

Cello

€ 8,46

 € 440,00

Contrabas

€ 8,46

 € 440,00

Dinofluit

€        -  

 €                   -  

Djembé

€ 1,54

 € 80,00

Dwarsfluit

€ 4,13

 € 215,00

Dwarsfluit C-loop

€ 4,13

 € 215,00

Dwarsfluit Nuvo (kunststof)

€ 1,30

 € 67,50

Gitaar

€ 1,54

 € 80,00

Gitaar (Bas)

€ 1,92

 € 100,00

Harp (kleintjes)

€ 5,19

 € 270,00

Harp (groot, nieuw)

€ 8,85

 € 460,00

Harp (oud, Salvi)

€ 3,75

 € 195,00

Hobo

€ 4,33

 € 225,00

ES-klarinet

€ 1,30

 € 67,50

Klarinet

€ 4,81

 € 250,00

Panfluit

€ 1,54

 € 80,00

Saxofoon Alt

€ 5,96

 € 310,00

Saxofoon Tenor

€ 8,94

 € 465,00

Saxofoon Sopraan

€ 3,17

 € 165,00

Trekzak

€ 3,27

 € 170,00

Trombone

€ 4,52

 € 235,00

Trompet

€ 3,65

 € 190,00

Ukelele

€ 0,43

 €  22,50

Viool 4/4/kleiner

€ 3,46

 € 180,00

Viool alt

€ 3,46

 €  180,00

 

Voorwaarden uitleen instrumenten

Aan de uitleen van instrumenten zijn voorwaarden gekoppeld. Deze voorwaarden staan ook op de achterzijde van het uitleenformulier.

1)            Algemene voorwaarden
1.1          Een instrument kan, na toewijzing, worden geleend uit het “Instrumentenfonds van Muziekschool de Muzen” voor één kalenderjaar (52 weken, 1 september tot en met 31 augustus) of indien nodig voor een gedeelte ervan. De bruikleenvergoeding is ook gebaseerd op deze 52 weken.

2)            Gebruikersvoorwaarden
2.1          Het instrument dient door de lener bij de laatste les verzorgd te worden ingeleverd. De docent controleert dan de staat van het instrument. Ook controleert de docent het serienummer en het koffernummer (instrument-stoknummer wanneer van toepassing).
2.2          Het instrument dient door de lener zorgvuldig gebruikt en onderhouden te worden. Eventuele schade aan het leeninstrument wordt aan de lener doorberekend.
2.3          Lener is aansprakelijk bij nalatigheid, bijvoorbeeld bij achterlaten van het instrument in een niet afgesloten of onbeheerde ruimte. Het instrument dient niet aan extreme temperaturen te worden blootgesteld. Nalatigheid door grove onvoorzichtigheid kan tot schade leiden waarvoor de lener eveneens aansprakelijk is.
2.4          Vervanging van rieten en snaren komt voor de rekening van de lener. Alleen bij de uitleen van violen is de vervanging van snaren inbegrepen. 

3)            Duur van de uitleen
3.1          De uitleenperiode voor de duur van een korte cursus wordt automatisch verlengd als het leeninstrument na de laatste les niet wordt ingeleverd bij de docent. Verlenging is op basis van het schooljaartarief. Bij het eerder beëindigen van de uitleenperiode wordt het restantbedrag gecrediteerd.
3.2          De berekende uitleenvergoeding is op basis van één kalenderjaar (1 september tot en met 31 augustus), of een gedeelte hiervan. Als u het instrument niet wilt lenen in de zomerperiode, dient het instrument na afloop van de laatste les voor de zomervakantie te worden ingeleverd bij de eigen docent. Als het instrument ook na de zomervakantie niet wordt ingeleverd, wordt de duur van de uitleen automatisch met een jaar verlengd.