Uitleen van instrumenten

Het is mogelijk om bij De Muzen een instrument te lenen als je zelf (nog) geen instrument bezit. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten als je een instrument leent of wilt lenen.

De Muzen heeft niet voor alle instrumenten een leeninstrument beschikbaar. Als jouw instrument ontbreekt in onderstaand rijtje, neem dan contact op met de docent om te informeren over welke mogelijkheden er zijn en waar je terecht kunt voor het huren van een instrument.

Kosten uitleen

Aan het lenen van instrumenten zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de duur van een kennismakingscursus of op basis van een cursusjaar (37 lessen), van september tot en met begin van de zomervakantie. 

Het is ook mogelijk om het instrument te lenen in de zomervakantie. De kosten hiervoor worden bepaald op basis van de leenprijs van 37 lessen. Als het instrument niet voor de zomervakantie bij de docent wordt ingeleverd, worden de extra huurkosten automatisch in rekening gebracht.

Het is mogelijk om tijdens een leenperiode een instrument weer in te leveren. Te veel betaalde kosten worden dan gecrediteerd. Als een instrument later dan september geleend wordt, worden alleen de kosten vanaf het leenmoment tot en met de zomervakantie in rekening gebracht.

De kosten per instrument zijn als volgt. Welk instrument het beste bij jou past, wordt bepaald door de docent.

Tarieven huurinstrumenten 2021-2022

Instrument kennismakingscursus Cursusjaar (37 wkn)
Accordeon € 29,00 € 132,50
Blokfluit € 12,00 nvt
Cello € 33,50 € 300,00
Contrabas € 33,50 € 300,00
Dinofluit € 0,00 € 0,00
Djembé € 12,00 € 55,50
Dwarsfluit € 32,00 € 147,50
Dwarsfluit C-loop € 32,00 € 147,50
Dwarsfluit Nuvo (kunststof) € 10,00 € 46,00
Gitaar € 12,00 € 55,50
Gitaar (Bas) € 15,00 € 70,00
Harp (kleintjes) € 33,50 € 185,00
Harp (nieuw) € 35,00 per 4 lessen € 315,00
Harp (oud) € 15,00 per 4 lessen € 135,00
Hobo € 33,50 € 155,00
ES-klarinet € 10,00 € 46,00
Klarinet € 33,50 € 180,00
Klokkenspel € 0,00 € 0,00
Panfluit € 12,00 € 55,50
Saxofoon Alt € 25,00 € 212,50
Saxofoon Tenor € 25,00 € 317,50
Saxofoon Sopraan € 25,00 € 112,50
Trekzak € 25,00 € 116,00
Trombone € 33,50 € 160,00
Trompet € 28,00 € 130,00
Ukelele  € 5,00 € 15,00
Viool 4/4/kleiner € 27,00 € 125,00
Viool alt € 27,00 € 125,00

 

Voorwaarden uitleen instrumenten

Aan de uitleen van instrumenten zijn voorwaarden gekoppeld. Deze voorwaarden staan ook op de achterzijde van het uitleenformulier.

1)            Algemene voorwaarden
1.1          Een instrument kan, na toewijzing, worden geleend uit het “Instrumentenfonds van Muziekschool de Muzen” voor één cursusjaar (37 weken) of indien nodig voor een gedeelte ervan. De bruikleenvergoeding is ook gebaseerd op het één cursusjaar.

2)            Gebruikersvoorwaarden
2.1          Het instrument dient door de lener bij de laatste les verzorgd te worden ingeleverd. De docent controleert dan de staat van het instrument. Ook controleert de docent het serienummer en het koffernummer (instrument-stoknummer wanneer van toepassing).
2.2          Het instrument dient door de lener zorgvuldig gebruikt en onderhouden te worden. Eventuele schade aan het leeninstrument wordt aan de lener doorberekend.
2.3          Lener is aansprakelijk bij nalatigheid, bijvoorbeeld bij achterlaten van het instrument in een niet afgesloten of onbeheerde ruimte. Het instrument dient niet aan extreme temperaturen te worden blootgesteld. Nalatigheid door grove onvoorzichtigheid kan tot schade leiden waarvoor de lener eveneens aansprakelijk is.
2.4          Vervanging van rieten en snaren komt voor de rekening van de lener. Alleen bij de uitleen van violen is de vervanging van snaren inbegrepen. 

3)            Duur van de uitleen
3.1                          De uitleenperiode voor de duur van een korte cursus wordt automatisch verlengd als het leeninstrument na de laatste les niet wordt ingeleverd bij de docent. Verlenging is op basis van het schooljaartarief. Bij het eerder beëindigen van de uitleenperiode wordt het restantbedrag gecrediteerd.
3.2          De berekende uitleenvergoeding is op basis van één cursusjaar, of een gedeelte hiervan. Het instrument lenen in de zomervakantie is mogelijk. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn op basis van het kennismakingstarief (8 lessen). Als u het instrument wilt doorlenen, moet dit kenbaar gemaakt worden bij de eigen docent. Als u het instrument niet wilt lenen in de zomerperiode, dient het instrument na afloop van de laatste les te worden ingeleverd bij de eigen docent.