Over ons

Hier komt de inhoudsopgave.

Wie is De Muzen?

Stichting De Muzen Veenendaal heeft als voornaamste doel het bevorderen van de culturele en kunstzinnige vorming van en door de Veenendaalse bevolking. De instelling heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een muziekschool tot een multidisciplinair instituut (muziek, theater en dans), waaraan ook een ‘Steunfunctie’ is toegevoegd. Daarnaast worden de amateurkunst en popmuziek ondersteund en worden festivals en kunstprojecten georganiseerd. De instelling telt momenteel zo’n 60 medewerkers.

 

 
Ontdek de kunst in jezelf

Historie

Veertig jaar geleden startte de muziekschool Veenendaal in een klein kamertje boven een muziekhandel aan de Markt. Al gauw was een grotere behuizing nodig, die werd gevonden in de Frisia-villa tegenover theater de Lampegiet. Zo’n twaalf docenten gaven daar les, ieder had de sleutel en wist hoe het koffiezetapparaat werkte. Gezellig, maar klein behuisd, werden in de grootste kamer uitvoeringen gegeven.

Onder leiding van de toenmalige directeur, groeide de school uit deze locatie en werd naarstig gezocht naar een andere ruimte. Aan de Zandstraat verrees in 1991 ‘de Muzen’. Ook het Cursusproject (huidige Volksuniversiteit) werd in dit gebouw ondergebracht. Intussen ontwikkelde de muziekschool zich tot een instituut met een diversiteit aan muziekinstrumenten, van fluit tot contrabas, onderwezen door 34 docenten.

Naast klassieke muziek is er ruime aandacht voor ballet, musical, pop - , en lichte muziek, wereldmuziek en worden er lessen gegeven aan kinderen in het primair -, en voortgezet onderwijs. In de loop der jaren zijn er verschillende ensembles opgericht en in 2018 werd ook een theatertak toegevoegd aan De Muzen.

Heden en toekomst

In 2007 is gestart met de voorbereidingen van nieuwbouw en sinds september 2013 vinden alle lessen van De Muzen plaats op deze nieuwe locatie, in Spectrum aan het Kees Stipplein 72. Samen met Volksuniversiteit Veenendaal verzorgt De Muzen in dit gebouw cursussen en projecten voor de Veenendaalse samenleving. Het Filmhuis vertoont in het weekend diverse films in Spectrum. 

Het gebouw is ontworpen door de architect Marianne Loof en is gevestigd tegenover de Cultuurfabriek waar de Openbare Bibliotheek Veenendaal, Kunstuitleen Veenendaal, Museum Veenendaal en Historische Vereniging Oud Veenendaal gehuisvest zijn. Vanaf het Kees Stipplein zullen deze culturele instellingen een gevarieerd cultuuraanbod bieden aan een gemeente met ongeveer 65.000 inwoners.

Muziekschool de Muzen wil doorgroeien tot een instituut met meer dan 1500 cursisten die wekelijks cursussen volgen.

Fair Practice Code

De Muzen volgt de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Meer informatie hierover is te vinden op website Fair Practrice Code.de Fair Practice Code

Beleidskader 2021-2025

Lees meer over onze plannen voor de jaren 2021 - 2025 in ons beleidskader.

Raad van ToezichtGovernance Code Cultuur

De Raad van Toezicht van Stichting Muziekschool Veenendaal bestaat uit:
mevr. T. Bette-van de Nadort (voorzitter)
dhr. G. Çoban
mevr. W.B. Kiers
dhr. M. van Roon
mevr. N. Verweij

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Cultuur.

ANBIANBI

Stichting Muziekschool Veenendaal is opgenomen in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Het jaarverslag 2021, inclusief jaarrekening, van De Muzen is hier online te bekijken.

Ondernemingsraad

De OR van De Muzen bestaat uit:

Miriam Veeger (voorzitter)
Reint van den Brink
Cindy Leyenaar
Brigitte van de Weerdhof

 

 

Vacatures

Vacature
Avondconciërge
14-12-2022

De Muzen biedt muziek, dans en theaterlessen voor jong en oud. De Muzen is toonaangevend in Veenendaal en biedt gecertificeerde kwaliteit. Ons aanbod is...

Vacature
Cultuurmakelaar Veenendaal
22-03-2023

Veenendaal zoekt op korte termijn een ervaren cultuurmakelaar (vanaf 0,6 fte) die het voortouw neemt in het uitvoeren van de nieuwe cultuurvisie 2022-2030. De...