Over ons

Hier komt de inhoudsopgave.

Wie is De Muzen?

Stichting De Muzen Veenendaal heeft als voornaamste doel het bevorderen van de culturele en kunstzinnige vorming van en voor de Veenendaalse bevolking. De Muzen heeft zich sinds 1977 ontwikkeld van een muziekschool tot een centrum voor kunsteducatie met muziek, dans en theater, waaraan ‘steunfuncties’ voor het onderwijs, cultuur in de wijken en amateurkunst zijn toegevoegd. De instelling telt momenteel zo’n 65 medewerkers. 

 

 
Ontdek de kunst in jezelf

Historie

In 1977 jaar geleden startte de muziekschool Veenendaal in een klein kamertje boven een muziekhandel aan de Markt. Al gauw was een grotere behuizing nodig, die werd gevonden in de Frisia-villa tegenover Theater Lampegiet. Zo’n twaalf docenten gaven daar toen les. Iedereen had een sleutel en wist hoe het koffiezetapparaat werkte. Gezellig, maar klein behuisd, werden in de grootste kamer uitvoeringen gegeven. Onder leiding van de toenmalige directeur groeide De Muzen uit deze locatie en werd naarstig gezocht naar een groter gebouw. Aan de Zandstraat verrees in 1991 ‘De Muzen’. Intussen ontwikkelde de muziekschool zich tot een instituut met een veelheid aan instrumenten, van fluit tot contrabas, en telde 34 docenten.

In 2007 werd gestart met de voorbereidingen van nieuwbouw in het plan ‘Brouwerspoort’ en sinds september 2013 vinden alle lessen van De Muzen plaats in het gebouw Spectrum aan het Kees Stipplein. Spectrum is ontworpen door Marianne Loof en is gevestigd tegenover de Cultuurfabriek waar de Bibliotheek Veenendaal, het Stadsmuseum en de Historische Vereniging Oud Veenendaal gehuisvest zijn. Vanaf het Kees Stipplein verzorgt De Muzen samen met deze collega-instellingen een gevarieerd cultuuraanbod voor de ongeveer 68.000 inwoners die Veenendaal rijk is.

Heden en toekomst

De Muzen is inmiddels, bij het 45-jarig jubileum in 2022, gegroeid tot een instituut waar jaarlijks 1600 cursussen voor 1200 cursisten worden verzorgd, door 43 docenten in de disciplines muziek, dans en theater.

Daarnaast verzorgt School en Cultuur Veenendaal sinds 2015 cultuureducatie in het basisonderwijs voor zo’n 5000 leerlingen op 25 scholen, en ondersteunt de scholen voor voortgezet onderwijs bij hun cultuurprogramma. Sinds 2018 is MAAK Veenendaal, het bureau van de Cultuurmakelaar, ook ondergebracht bij De Muzen. MAAK stimuleert en ondersteunt cultuur in de wijken en amateurkunstverenigingen. De Muzen is penvoerder van deze programma’s voor de gemeente Veenendaal.

Als hoofdbewoner van Spectrum biedt De Muzen onderdak aan Filmhuis Veenendaal op zaterdagavond en zondagmiddag. Daarnaast worden verschillende zalen en lokalen zeer regelmatig verhuurd aan commerciële en maatschappelijke partijen en amateurverenigingen.

Fair Practice Code

De Muzen volgt de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Meer informatie hierover is te vinden op website Fair Practrice Code.de Fair Practice Code

Beleidskader 2021-2025

Lees meer over onze plannen voor de jaren 2021 - 2025 in ons beleidskader.

Raad van ToezichtGovernance Code Cultuur

De Raad van Toezicht van Stichting Muziekschool Veenendaal bestaat uit:
mevr. T. Bette-van de Nadort (voorzitter)
dhr. G. Çoban
mevr. W.B. Kiers
dhr. M. van Roon
mevr. N. Verweij

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Cultuur.

ANBIANBI

Stichting De Muzen Veenendaal is opgenomen in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat betekent dat giften aan Stichting De Muzen Veenendaal aftrekbaar zijn. Het standaardformulier voor publicatieplicht vindt u hier.

Het jaarverslag 2023, inclusief jaarrekening, van De Muzen is hier online te bekijken.

Ondernemingsraad

De OR van De Muzen bestaat uit:

Miriam Veeger (voorzitter)
Reint van den Brink
Cindy Leyenaar
Brigitte van de Weerdhof

 

 

Vacatures

Vacature
Docent Trompet
12-06-2024
Wij zoeken per ommegaande een docent trompet. Solliciteren kan tot 20 juni.