Gabriel Hernandez Dionis

Gabriel Hernandez Dionis speelt al 25 jaar viool en heeft een enorme liefde voor muziek ontwikkeld. Hij wil graag zijn kennis van de muziek met iedereen delen. Zijn lokaal is een ruimte waar, door de muziek, het geluk wordt gezocht en de creativiteit van de leerlingen wordt gestimuleerd.

Als docent stelt Gabriel de leerling voorop. Hij vindt dat een docent zich aan moet passen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen, en dat de lesmethode zich aan de leerling moet aanpassen, en niet andersom.

Opleiding

Gabriel behaalde de ‘Título Profesional de Música’ aan het Conservatorio Profesional de Música de Tenerife en behaalde hier ook zijn bachelor altviool. Aan het Conservatorium van Amsterdam behaalde hij zijn bachelor en master altviool.

Welke cursussen geeft Gabriel?
Altviool
Altviool
Viool
Kinderen

6 - 12 jaar

Jongeren

13 - 20 jaar

Volwassenen

21+ jaar

Elektrische viool
Viool
Kinderen

6 - 12 jaar

Jongeren

13 - 20 jaar

Volwassenen

21+ jaar

Strijkersensembles
Altviool
Cello
Contrabas
Viool
Ensembles
Kinderen

6 - 12 jaar

Jongeren

13 - 20 jaar

Volwassenen

21+ jaar

Viool
Viool
Kinderen

6 - 12 jaar

Jongeren

13 - 20 jaar

Volwassenen

21+ jaar

Viool peuter en kleutercursus
Muziekspeeltuin
Viool
Jonge kinderen

0 - 6 jaar