Kennismakingscursus en korte cursussen

De kennismakingscursus is in de basis een groepsles en de cursus bestaat uit 8 lessen. De duur van deze lessen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Er geldt 10 minuten per leerling per les, dus 80 minuten in totaal per leerling. De cursus kan ook individueel ingevuld worden. 

De indeling van de cursussen per leerling:

1 cursist 4 maal 20 minuten les
2 cursisten 8 maal 20 minuten les
3 cursisten 8 maal 30 minuten les
4 cursisten 8 maal 40 minuten les

Deze indeling van de cursus geldt ook voor diverse korte cursussen, die 8 lessen tellen. Hieronder vallen onder meer liedbegeleiding op gitaar, djembé en spelen met akkoorden voor pianisten. Ook voor de cursusreeks 'Hoezo te oud voor....' geldt deze indeling van de lessen. Een kennismakingscursus of 'Hoezo te oud voor...' kan maar één keer per cursusjaar worden gevolgd.