Vincent Robert

Vincent Robert geeft al enige jaren met veel plezier les als pianodocent bij De Muzen. Dat uit zich vooral in het feit, dat het vraagt om een veelzijdige instelling, waarbij je als docent zoveel mogelijk tegemoet probeert te komen aan de verschillende wensen en mogelijkheden van iedere leerling.

Een persoonlijke passie voor onder andere filmmuziek is daarbij een grote drijfveer, aangezien daarin ook die verscheidenheid aan diverse muziekstijlen aan bod komt. Kortom: veelzijdigheid staat bij Vincent hoog in het vaandel!

Maar ook het grote aanbod van verschillende cursussen en lesvormen is een enorme verrijking. Ondanks bezuinigingen en andere vormen van inperking is een instituut als De Muzen er toch steeds in geslaagd dit aanbod in stand te houden en zelfs verder uit te breiden. Daarbij speelt de prettige samenwerking met collega's van verschillende disciplines een grote rol. Naast het lesgeven vindt Vincent het ook erg fijn om in samenspraak met anderen een stem te kunnen hebben in het verder ontwikkelen van een cultuurvisie, die hopelijk nog tot in lengte van jaren voort mag blijven bestaan en waarvan hij hoopt nog lang deel te mogen blijven uitmaken.

Opleiding

Vincent studeerde piano aan de conservatoria van Rotterdam en Maastricht. Aan laatstgenoemde behaalde hij zijn diploma’s docerend en uitvoerend musicus. Zijn orkestdirektielessen volgde hij bij diverse docenten, hij studeerde af bij Jurjen Hempel in Utrecht.

Welke cursussen geeft Vincent?
Piano
Piano
Kinderen

6 - 12 jaar

Jongeren

13 - 20 jaar

Volwassenen

21+ jaar