Wijziging bankrekeningnummer

12-03-2020

De Muzen is met de financiële administratie overgestapt naar een nieuw boekhoudprogramma. Dit heeft tot gevolg dat de incasso van de lesgelden en de betaling van de lesgelden via een ander bankrekeningnummer gaan lopen.

Als u per factuur betaalt, wilt u er dan op letten dat u het juiste bankrekeningnummer invult? Ons nieuwe rekeningnummer is NL04 INGB 0003 9250 53 ten name van Stichting Muziekschool Veenendaal.

Als u betaalt per automatische incasso, dan worden de lesgelden afgeschreven vanaf dit nieuwe rekeningnummer. Dit gebeurt met ingang van februari.