Vacature: penningmeester voor ons bestuur

Stichting Muziekschool Veenendaal ‘de Muzen’ heeft als voornaamste doel het bevorderen van de culturele en kunstzinnige vorming van en door de Veenendaalse bevolking. De instelling heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een muziekschool tot een multidisciplinair kunsteducatie-instituut (muziek, dans en theater).

Wij zijn op zoek naar een
Penningmeester
onbezoldigd

Profiel penningmeester
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken.

  • Ervaring met financieel beleid van (non)profit-organisaties (ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre); en
  • Kennis van en inzicht in financiële processen, tevens bestuursadviseur met betrekking tot de jaarrekening en begroting en dergelijke
  • Vertrouwd met informatie rond financieel beleid en monitoring
  • Accent op boekhouding en jaarlijkse financiële verslaglegging, exploitatie, vermogen/ reserve en fiscaliteit
  • Betrokken bij financiële verslaglegging
  • Advisering over prognoses, jaarrekening, begroting en dergelijke

Algemeen bestuursprofiel
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de Veenendaalse gemeenschap. De Code Cultural Governance wordt toegepast.

Procedure
Nieuwe bestuursleden worden door het zittende bestuur benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar.

Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u richten aan dhr. C. Rosmulder,  directeur van De Muzen via c.rosmulder@demuzen.nl of telefonisch via 06-53608336. 

 

 

 

 

 

Penningmeester

Onbezoldigd.

Solliciteren?

Neem contact met ons op.

0318 - 550646

info@demuzen.nl