Lid Raad van Toezicht

Stichting de Muzen Veenendaal zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Wegens het einde van de zittingsduur van een van onze RvT- leden per september 2022 zoeken wij een algemeen lid.

De RvT is op zoek naar iemand waarbij de volgende algemene expertise en kenmerken gewenst zijn:

De kandidaat toezichthouder heeft kennis van en ervaring met educatie, participatie en ondernemerschap in kunst en cultuur. De kandidaat toezichthouder heeft goede kennis van het culturele en politiek-bestuurlijke klimaat in Veenendaal en beschikt over een relevant netwerk. Aantoonbare werkervaring in de non-profit sector is een pré. Kennis van het actuele cultuurbeleid op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau strekt tot aanbeveling.

Voor de actuele vacature is het een vereiste dat de kandidaat woont en/of werkt in Veenendaal.

Over Stichting De Muzen Veenendaal

Het statutaire doel van de stichting luidt:

(het)…bevorderen en bereikbaar maken van kunstzinnige en creatieve educatie en al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De Muzen is een huis voor de kunst. De Muzen geeft muziek-, dans- en theaterlessen voor jong en oud zowel in vrije tijd als op school, en ondersteunt de amateurkunst binnen en buiten verenigingsverband. De Muzen is sinds 1977 toonaangevend in Veenendaal en bestaat in 2022 45 jaar. Het aanbod is continu in ontwikkeling en speelt in op de maatschappelijke behoefte. Zo biedt De Muzen onderdak aan de Cultuurmakelaar en aan de platforms MAAK Veenendaal, School en Cultuur Veenendaal en het Jeugdfonds Cultuur Utrecht. De Muzen is namens de gemeente Veenendaal het loket voor de projectsubsidies amateurkunst en zij biedt verenigingen structureel en incidenteel onderdak in gebouw Spectrum in het culturele hart van Veenendaal. In een uitstekende samenwerking met haar culturele partners biedt De Muzen een gevarieerd cultuuraanbod aan ruim 65.000 inwoners. De Muzen heeft ruim 60 medewerkers die als vrijwilliger, ZZP’er of in loondienst werkzaam zijn.

Ambities

De belangrijkste ambities voor de komende jaren zijn:

 • Herwaardering vrijetijdsaanbod
 • Uitbreiding van de disciplines dans en theater
 • Onderzoek naar en uitvoering van doorlopende leerlijn in PO en VO
 • Naar één loket voor alle amateurkunsten
 • Nauwere samenwerking tussen de platformprogramma’s
 • Verdere facilitaire ontwikkeling van het gebouw Spectrum.

Bestuur en Toezicht

De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder, die door de RvT wordt bijgestaan in de rol als toezichthouder, werkgever, klankbord en ambassadeur. De RvT werkt volgens de Governance Code Cultuur en ziet toe op de continuïteit van de organisatie. Een gedeelde visie op bestuur en toezicht en op de maatschappelijke doelstellingen, met inachtneming van de zakelijke belangen zijn daarbij leidend. De RvT houdt toezicht vanuit het VET principe, dit staat voor:

 1. Vertrouwen
  Vertrouwen is de basis voor de relatie tussen de raad en de bestuurder. Binnen dat vertrouwen is de raad, waar nodig, kritisch.  
 2. Evenwaardigheid
  de raad versterkt de bestuurder vanuit zijn eigen rol en waakt ervoor niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.
 3. Toegankelijkheid
  De raad wil toegankelijk zijn voor interne en externe stakeholders. Om zijn taak goed uit te voeren moet de raad goed geïnformeerd worden.

Algemene eisen

Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met:

 • Verschillende achtergronden en expertises; evenwichtigheid en diversiteit.
 • Toezichthouders zijn onafhankelijk; er is geen persoonlijk of tegenstrijdig belang.
 • Toezichthouders hebben affiniteit met cultuur en met cultuureducatie in het bijzonder.
 • Toezichthouders zijn in staat het beleid van de organisatie op hoofdlijnen te beoordelen.
 • Toezichthouders hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren.
 • Twee van de vijf toezichthouders zijn woonachtig en/of werkzaam in Veenendaal.

Vergoeding

De RvT vergadert ongeveer viermaal per jaar. Leden van de RvT ontvangen een vacatievergoeding

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie richten aan Henriet Vink, management assistent, via info @demuzen.nl

Voor meer informatie en vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Clemens Rosmulder, directeur bij De Muzen, via c.rosmulder@demuzen.nl

Acquisitie op basis van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteren?

Neem contact met ons op.

0318 - 550646

info@demuzen.nl