Lessen worden hervat in Spectrum!

14-01-2022

Beste cursisten,

Wat fijn dat we u mogen berichten dat De Muzen al haar lessen in Spectrum mag hervatten! Afgelopen zaterdag hebben wij al weer de eerste dans- en theaterleerlingen mogen begroeten.

Coronamaatregelen

Binnen Spectrum blijven wel de bekende corona-maatregelen van kracht. Wij willen u vragen om bij klachten niet naar de les te komen en om in Spectrum 1,5m afstand te houden. Daarnaast worden bezoekers vanaf 13 jaar gevraagd om bij binnenkomst en bij verplaatsing binnen Spectrum een mondkapje te dragen. In de lesruimtes mag het mondkapje af.

Ook is het voor personen van 18 jaar en ouder verplicht een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB) te tonen bij georganiseerde kunst- & cultuurbeoefening vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor uw lessen bij De Muzen. Graag informeer ik u over de wijze waarop we dit organiseren:

  • De docent zal bij aanvang van de les uw CTB controleren (scan van de app, of uw papieren bewijs).
  • Kunt u of wilt u geen CTB laten zien, dan is er in overleg met de docent vaak een online-oplossing mogelijk.
  • Is deze oplossing niet beschikbaar, dan proberen we de lessen op een later moment in te halen.

Mocht u vragen hebben, dan horen we die graag via info@demuzen.nl. U kunt ook alvast kijken bij onze FAQ

Wij kijken er naar uit om u weer te begroeten in Spectrum.

Met vriendelijke groet,

Clemens Rosmulder
directeur